ESRF
Grenoble, France
Author
Benoist, N.
Ewald, F.
Plouviez, E.
Poitou, J.
Roche, B.
Scheidt, K.B.
Taoutaou, F.
Torino, L.
Uberto, F.
Vedder, B.