KAIST
Daejeon, Republic of Korea
Author
Semertzidis, Y.K.